Quý khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ngân hàng, hoặc chuyển khoản.

Chủ tài khoản: BÙI MINH NHẬT

Ngân Hàng: ACB

Số TK: 2217068