Quý khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ngân hàng, hoặc chuyển khoản.

Chủ tài khoản: BÙI MINH NHẬT

Techcombank 
Số TK: 19036379707012